Chia sẻ mạng xã hôi :

Công nghệ mới ứng dụng trong nhà máy.

Trong dây chuyền sản suất của các nhà máy , việc gọi bộ phận khác đến tiếp nhiên liệu , sửa chữa , kiểm tra sản phẩm đầu ra là một vấn đền tương đối khó khăn, với mội sưởng sản suất  với các quy mô khác nhau từ nhỏ vừa đến lớn thì phân khúc này cáng trở nên khó khắn và phức tạp,  ảnh hưởng đến năng suất làm việc của dây chuyền .

z688798589061_b800814f3a027646802901f16b264c6e

Bài toán đó đã được giải quyết bằng công nghệ giao tiếp không dây  cho nhà máy , đối với nhà máy , đây là bước đột phá trong phân đoạn giao tiếp của dây chuyền sản suất,

một số nhà máy của nước ngoài đã sử dụng cách này và thành công đáng kể , năng suất làm việc tăng cao , lợi nhuận tăng cao

z688798575692_078a817f37823f16f7cd29134c003019

Không chỉ có các nhà máy nước ngoài sử dụng mà một sô các nhà máy trong nước và nhà máy liên doanh cũng đã sửa dụng giải pháp giao tiếp không dây dùng trong nhà máy.

hiện tại giải pháp này chưa phổ biến đối với nhiều nhà máy máy sản suất nhưng trong thời gian tới , giải pháp này sẽ giúp ích rất nhiều trong công cuộc công nghiệp hóa của nước ta.

z688798585304_0ea3f43bc8908fe8dace2b1deb3e7166


Một kỹ sư yêu công nghệ

Advertisement

No comments.

Leave a Reply